Skip to content

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków stowarzyszenia na dzień 03.02.2017 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.