Skip to content

Regulamin domku klubowego – BKT

 

                                        Regulamin domku klubowego-BKT

 1.  Domek tenisowy jest własnością BKT.
 2.  Każdy członek klubu ma prawo korzystać z domku klubowego oraz wyposażenia jakie w nim istnieje nie ponosząc żadnych kosztów finansowych.
 3.  Każdy członek klubu ma prawo wynajmować domek do celów prywatnych np.  urodziny,  imieniny, spotkania towarzyskie  nieodpłatnie ale za zgodą co najmniej trzech członków zarządu.
 4. Członek klubu ma prawo posiadać klucze do domku,  dorabia je na własny koszt i musi być wpisany na listę osób posiadających klucze. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń wewnątrz domku.
 5.  Członkowie klubu przebywający w domku tenisowym  proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 6.  O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba kortowy, wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 512 682 096.
 7.  Korzystający z domku nie mogą zakłócać wypoczynku innym osobom.
 8.  W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie domku zarząd może podjąć decyzję o odebraniu kluczy.
 9.  Każdy z członków klubu jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domku.
 10.  O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić kortowego. Za powstałą z winy użytkownika szkodę lub braki w wyposażeniu domku, członkowie klubu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spania oraz spożywania alkoholu, jest to możliwe, po uzyskaniu zgody od  trzech członków zarządu klubu.
 12. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie w kortowemu lub zarządowi.
 13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu  domku. Klub nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy  pozostawione w domku lub na terenie kortów, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. 
 14. Członkowie klubu mogą wynająć domek klubowy do celów prywatnych nieodpłatnie,  odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie kortowego.
 15. Przed opuszczeniem domku, należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci.
 16.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmie Zarząd BKT.

Primary Sidebar