Skip to content

Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze

Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze published on Brak komentarzy do Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze

Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze

 

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym
informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego członków stowarzyszenia
na dzień 03.06.2024 godz 19:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na dzień 03.06.2024  godz 19:20.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego
Barlineckiego Klubu Tenisowego
w dniu 03.06.2024  godz. 19:00 w budynku stadionu miejskiego w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze.

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa zarządu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad walnego zebrania.
  4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  6. Propozycje i wybór nowego Zarządu Klubu.
  7. Propozycje i wybór nowej Komisji Rewizyjnej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Zarząd BKT

Dodaj komentarz

Primary Sidebar