Skip to content

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021 published on Brak komentarzy do Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia BKT  

 

 1. Otwarcie obrad przez prezesa zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2021.
 7. Sprawozdanie finansowe zarządu za rok 2021.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2021.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcia sprawozdania zarządu za rok 2021.
 11. Przyjęcia sprawozdania finansowego zarządu za rok 2021.
 12. Przyjęcia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2021.
 13. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2021.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na zwiększenie funduszu statutowego stowarzyszenia.
 15. Odczytanie zmian statutu.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd  BKT

Uwaga: Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin w tym samym dniu o godz. 18.15, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *