Skip to content

Porządek obrad Walnego zebrania członków BKT

Porządek obrad Walnego zebrania członków BKT published on Brak komentarzy do Porządek obrad Walnego zebrania członków BKT

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia na dzień 09.09.2021 godz 18:00, które odbędzie się  w domku klubowym.

 

 Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia BKT w dniu 09.09.2021 godz 18:00 

 

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad walnego zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

prawomocnych uchwał.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020.
 2. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2020.
 3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2020.
 4. Dyskusja.
 5. Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020.
 6. Przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2020.
 7. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na zwiększenie

funduszu statutowego stowarzyszenia.

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad.

 

 Zarząd  BKT

Uwaga: Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin w tym samym dniu o godz. 18.15, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *