Skip to content

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków stowarzyszenia na dzień 02.02.2018 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Barlineckiego Klubu Tenisowego

                             w dniu 02.02.2017 godz 18:00 w Hotelu Barlinek

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków klubu.
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków
 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • a)  sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
 • b) sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2017
 • c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

 

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:     
 • a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017
 • b) przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017
 • c) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 • d) udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017

      7. Omówienie działalności stowarzyszenia za połowę kadencji.

      8. Podjęcie decyzji o budowie na terenie kortu nr 4 miejskiej hali tenisowej.

      9. Wolne wnioski

     10. Zamknięcie obrad

                                                                                                        Zarząd BKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *