Skip to content

BLT 2020 – start!

BLT 2020 – start! published on Brak komentarzy do BLT 2020 – start!

Stratujemy! Długo oczekiwany moment nastąpił...
Dwa słowa tytułem wstępu. Z uwagi na nowe nieopisane regulaminem sytuacje a także w wyniku konsultacji i oczekiwań tegoroczna Barlinecka Liga Tenisowa przybrała formę dwóch lig, PRO licząca 16 zawodników i MASTER 12 zawodników. W związku z dużą ilość osób uczestniczących rozegrana zostanie w tym sezonie jedna runda. W lidze PRO rozgrywki planowo powinny zakończyć się z końcem sierpnia, a w lidze MASTER do pierwszego tygodnia sierpnia. Przypominam, ze nie ma obowiązku grania w wyznaczonych terminach jednakże należy tak prowadzić swój kalendarz gier aby zakończyć swoje mecze w wyznaczonym terminie. Ostateczne wyniki przyjmuję do 15 września, po tym terminie wyniki nie będą brane pod uwagę. Przypominam o poprawnej formie przekazywanych wyników tj. np Gospodarz-Gość 62,64. Jeśli chodzi o drogę przekazywania, najlepiej Whatsapp, ale również sms (535266266) lub email: admin@barlineckiklubtenisowy.pl

Wszystkim uczestnikom życzę tylko pozytywnych wrażeń, podnoszenia swoich umiejętności i realizacji swoich osobistych celów postawionych na ten sezon. Apeluję o sportowe rozstrzyganie sporów powstałych podczas meczów zgodnie z duchem sportu.

Udanego sezonu!

Remont dachu domku klubowego-oferty na wykonanie usługi.

Remont dachu domku klubowego-oferty na wykonanie usługi. published on Brak komentarzy do Remont dachu domku klubowego-oferty na wykonanie usługi.

Zarząd BKT podaje do publicznej wiadomości informację o konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu dachu domku klubowego. Dach przecieka w co najmniej dwóch miejscach. W związku z tym składamy oficjalne zapytanie do chętnych, którzy podejmą się poniższych prac.

  1.  Wymiana pokrycia dachowego o powierzchni około 50 m2

- demontaż pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi,

- wykonanie nowego ołacenia dachu,

- montaż obróbki blacharskiej (pasy nadrynnowe i blachy wiatrowe),

- montaż nowych rynien i rur spustowych,

-  montaż paraizolacji (folia),

-  montaż blachy trapezowej.

2.  Czas składania ofert - do 25 maja 2020 r.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z zarządem biuro@barlineckiklubtenisowy.pl lub 693554644

Termin wykonania prac zakładając korzystne warunki atmosferyczne - pilny, czerwiec  2020 r.

Zarząd BKT.

Zmiana składu zarządu

Zmiana składu zarządu published on Brak komentarzy do Zmiana składu zarządu

Informujemy, że na jednym z pierwszych zebrań zarządu kolega Marek Orczyk złożył oficjalną rezygnację z funkcji członka zarządu za przyczynę podając powody osobiste. Rezygnacja została przyjęta. Tym samym w składzie zarządu powstał wakat,  który jeśli będzie taka konieczność, zostanie uzupełniony na najbliższym walnym zebraniu członków stowarzyszenia.

Zarząd BKT

Od 4 maja oficjalnie możemy “wracać” na kort – informacje z PZT

Od 4 maja oficjalnie możemy “wracać” na kort – informacje z PZT published on Brak komentarzy do Od 4 maja oficjalnie możemy “wracać” na kort – informacje z PZT

Idąc za PZT poniżej przedstawiamy zasady i propozycje zachowań w obronie przed ochroną przed nadmiernym ryzykiem związaną z COVID-19

"Procedury postępowania i zasady treningu, jakie muszą obowiązywać w klubach tenisowych w czasie trwania pandemii Covid-19
Wersja poprawiona na dzień 27.04.2020:

Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem obiektów tenisowych 4 maja w II etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, proponujemy wcześniejsze przygotowanie obiektów do niezbędnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji.

Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19 dla klubów tenisowych i graczy (amatorów i zawodników):

Dla klubów:
• 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym. W przypadku kortów tenisowych zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte, czyli konstrukcje umożliwiające wentylację poprzez rozsuwane ściany boczne
• zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie. W innym przypadku recepcja obiektu powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 m od najbliższego kortu
• płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); należy umieścić przy umywalkach instrukcje BHP mycia rąk
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu przez kolejnych graczy , który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy
• na każdym korcie powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk (po obu stronach kortu)
• korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego
• odległość pomiędzy kortami treningowymi minimum 5 m (licząc między liniami singlowymi). Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to pomiędzy kortami obowiązuje odstęp jednego kortu lub pomiędzy kortami bezwzględnie powinna być siatka oddzielająca sąsiadujące korty
• na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów) sugerujemy ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu
• w przypadku opadów deszczu nie ma możliwości wejścia na halę i dokończenia treningu, chyba że obiekt posiada rozsuwane ściany boczne
• na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na której obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących procedurach (sugerowane umieszczenie przepisów w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na kort)
• należy określić odrębne drogi przemieszczania się dla graczy wchodzących na korty i schodzących z kortów (gracze powinni wchodzić jedną stroną kortu i wychodzić drugą stroną)
• obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę

Dla graczy:
- amatorzy
• rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
obowiązuje limit czterech osób na kort
• rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry
• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową
• po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach."

​​​​​​​Polski Związek Tenisowy

źródło:

Cieszy fakt, że możemy wreszcie zacząć sezon i cieszyć się grą. W imieniu zarządu apelujemy o stosowanie się do wytycznych, ale również o rozsądek i zachowania pozwalające minimalizować ryzyko.
Udanego sezonu i do zobaczenia na korcie:)

BLT 2020 – startujemy!

BLT 2020 – startujemy! published on Brak komentarzy do BLT 2020 – startujemy!

Pomimo zawirowań spowodowanych tym co się dzieje dookoła nas i w zasadzie na całym świecie ten tak oczekiwany moment właśnie nastąpił. Startujemy z nowym sezonem 2020! Wszystkie cztery korty są już dostępne do gry. Przypominam o konieczności w tej początkowej fazie gier nieco bardziej wytężonej dbałości o korty, szczególnie po graniu. Miło by im było, gdyby je "podeskować" wyrównując powstałe w wyniku miękkiej wciąż nawierzchni dziury. Pogoda dostosowuje się do tego pozytywnego wizerunku i zachęca do aktywności w naszej ulubionej dyscyplinie :). Podlewajmy je po graniu dość obficie, one teraz tego potrzebują i to pod sam płot, nie tylko wyznaczone liniami pole do gry 🙂
Od dzisiaj startujemy z zapisami do BLT 2020. Planujemy rozpocząć rozgrywki od drugiego poniedziałku maja, tj. od 11-go maja. Zgłoszenia przyjmowane są drogami: sms lub WhatsApp 535266266 oraz e-mail: admin@barlineckiklubtenisowy.pl do 5-go maja.

Zachęcam do korzystania z aplikacji WhatsApp, w której planowane jest utworzenie grup, które zostaną dostosowane do liczby uczestników, a dzięki temu wszystkie podawane tą drogą wyniki będą widziane natychmiast po przekazaniu przez wszystkich zainteresowanych.

Przy tej okazji przypominam o płaceniu składek.

Udanego sezonu i do zobaczenia na kortach!

Powyborcze ustalenia

Powyborcze ustalenia published on Brak komentarzy do Powyborcze ustalenia

28 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Barlineckiego Klubu Tenisowego. Zebranie odbyło się zgodnie z ustalonym wcześniej i przedstawionym do publicznej wiadomości porządku obrad. Wynikiem tego zebrania było przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Ostatecznym aktem wobec byłego już zarządu było głosowanie o udzielenie jemu absolutorium. Po tych wydarzeniach walne zebranie dokonało wyboru i głosowania nad nowym składem Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej.
W skład nowego Zarządu BKT wstąpili:

Sebastian Witkowski - prezes

Bartosz Walaszczyk -wiceprezes

Jaromir Majkut - skarbnik

Jarosław Bednarek - sekretarz

Marek Orczyk - członek

Nowy skład Komisji Rewizyjnej tworzą:

Bartosz Bogusław - przewodniczący

Krzysztof Skolimowski- członek

Waldemar Skórczyński- członek

Po wniosku jednego z członków i otwartej dyskusji w tej sprawie ostatecznie poddano ten wniosek pod głosowanie. Walne Zebranie członków BKT podjęło uchwałę o zmianie wysokości składek na nowy sezon. Z uprawnionych do głosowania 22 członków, za przyjęciem tej zmiany głosowało 19 osób, 2 przeciw i 1 wstrzymał się od  głosu. Od sezonu 2020 składka wynosić będzie 500 zł, z podziałem 300 zł na bieżące wydatki działania stowarzyszenia i 200 zł na tzw. fundusz remontowy. Celem utworzenia tego funduszu jest to, aby w przyszłości po zebraniu odpowiedniej kwoty dokonać poważniejszych remontów na naszym obiekcie, a które w wyniku poprzedniego finansowania były zbyt niskie aby je przeprowadzić.

Mając na względzie fakt, że jednorazowa zapłata pełnej składki jest sporym obciążeniem, Zarząd podjął uchwałę o możliwości podzielenia wpłaty w ratach:

300 zł, cześć główna do 15 kwietnia 2020, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach,

200 zł, na fundusz remontowy w jednej lub dwóch transzach w terminie do końca lipca 2020

Wpłat dokonujemy na dotychczasowy nr konta bankowego: 39 8355 0009 0040 9568 2000 0001

 

Zarząd BKT

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Barlinek, 19.01.2019r

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym
informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków stowarzyszenia
na dzień 28.02.2020 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na dzień
28.02.2019 godz 18:15.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Barlineckiego Klubu Tenisowego
w dniu 28.02.2020 godz 18:00 w kawiarni hotelu Barlinek.

1. Otwarcie obrad przez Prezesa zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad walnego zebrania.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
prawomocnych uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2019.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2019.
9. Dyskusja.
10. Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
11. Przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2019.
12. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
13. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na zwiększenie
funduszu statutowego stowarzyszenia.
15. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej.
16. Wybór liczby Członków Nowego Zarządu Klubu.
17. Wybór Nowego Zarządu Klubu.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd BKT

Podsumowanie sezonu 2019

Podsumowanie sezonu 2019 published on Brak komentarzy do Podsumowanie sezonu 2019

W minioną sobotę tj. 19 października na barlineckich kortach sezon zakończyli tutejsi sympatycy tenisa. Podobnie jak w latach ubiegłych Barlinecki Klub Tenisowy w ramach stowarzyszenia organizuje w przeciągu sezonu letniego szereg imprez tenisowych dla wszystkich sympatyków tego pięknego sportu. Były to głównie dwa typy rozgrywek: Barlinecka Liga Tenisowa i Grand Prix Barlinka. W lidze tenisowej mogli brać udział jedynie członkowie tutejszego stowarzyszenia, natomiast rywalizacja w ramach GP Barlinka, jest cyklem otwartym i mogą w niej brać udział wszyscy. Należy tu nadmienić, że ten rodzaj rywalizacji ma spore zainteresowanie zarówno miejscowych jak i sympatyków tenisa z pobliskich miejscowości. W tym sezonie regularnie gościli u nas tenisiści z Myśliborza, Gorzowa i Dębna.

Po krótkiej części oficjalnej i wręczeniu nagród zawodnikom, którym najlepiej powiodło się w mijającym sezonie rozegrano deblowy turniej towarzyski, aby maksymalnie wykorzystać warunki pogodowe. Po raz ostatni w mijającym sezonie mogliśmy zajadać się pysznymi daniami z grilla serwowanymi nam przez niezastąpionych panią Basię i pana Teodora. W tym miejscu należy bardzo serdecznie podziękować im za pomoc w organizacji turniejów w przeciągu całego sezonu.

W imieniu Zarządu bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w proponowanych zawodach tenisowych. Przypominamy przy tej okazji o lutowych wyborach, które wyłonią nowy zarząd, zachęcając tym samym do uczestnictwa w życiu naszego stowarzyszenia.

Sezon 2019 można uznać za zakończony, a rezultaty zmagań tenisowych tego sezonu poniżej.

Grand Prix Barlinka 2019

W obecnym sezonie udało się rozegrać pięć rund w ramach cyklu GP Barlinka. W każdej z rund średnio brało udział 19 uczestników. Turnieje rozgrywane były w grupach systemem "każdy z każdym" do wygrania jednego pełnego seta. Zwycięzcy grup awansowali do półfinałów, gdzie wygrani walczyli o najwyższy stopień  podium, a przegrani o trzecie miejsce. Suma punktów zdobytych w każdej z rund wyłoniła nam podium, które przedstawia się następująco:

I miejsce: Staszak Piotr, 380 pkt.

II miejsce: Witkowski Sebastian, 320 pkt.

III miejsce: Tomaszewski Marian, 310 pkt.

Wszystkie wyniki poszczególnych rund i końcową klasyfikację znajdziecie TUTAJ

Przypominam, że aby zostać klasyfikowanym należało wziąć udział w minimum trzech rundach.

Barlinecka Liga Tenisowa 2019

W mijającym już sezonie w ramach rozgrywek Barlineckiej Ligii Tenisowej swój akces do rywalizacji zgłosiło 24 sympatyków "białego sportu". W oparciu o zeszłoroczne wyniki utworzono dwie ligi: PRO i Master, po 12 osób w każdej. Rywalizacja w ligach odbywała się wg systemu "mecz i rewanż" wg ustalonego grafiku spotkań. Mecze rozgrywane były od maja do października wg systemu do wygrania dwóch pełnych setów. Po zebraniu wszystkich wyników wyłoniliśmy zwycięzców poszczególnych lig:

Liga Master:

I miejsce: Marona Henryk

II miejsce: Hyży Damian

III miejsce: Bednarek Jarosław

Pełna klasyfikacja ligi Master dostępna jest TUTAJ

Liga PRO:

I miejsce: Bunda Szymon

II miejsce: Glapiak Przemysław

III miejsce: Witkowski Sebastian

Pełna klasyfikacja ligi PRO dostępna TUTAJ

Turniej o Puchar Burmistrza Barlinka-V runda GP

Turniej o Puchar Burmistrza Barlinka-V runda GP published on Brak komentarzy do Turniej o Puchar Burmistrza Barlinka-V runda GP

21 września na kortach BKT odbył się turniej o Puchar Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego. Była to zarazem piąta i ostatnia w tym sezonie runda z cyklu Grand Prix Barlinka w tenisie. W rozgrywkach wzięło udział 19 uczestników, których tradycyjnie po rozstawieniu rozlosowano do czterech grup. Zgodnie z formułą przyjętą w tych rozgrywkach zwycięzcy grup po losowaniu spotkali się w półfinałach, w których pokonani grali o III a wygrani w finale o I miejsce.

klasyfikacja końcowa tego turnieju wygląda następująco:

I miejsce: Szymon Bunda

II miejsce: Sebastian Witkowski

III miejsce: Leszek Czechowski

Szczegółowe wyniki znajdziecie TUTAJ

Turniej zakończenia wakacji-wyniki

Turniej zakończenia wakacji-wyniki published on Brak komentarzy do Turniej zakończenia wakacji-wyniki

30 go sierpnia o 17:00 rozpoczęto zmagania w turnieju  w grze podwójnej z okazji zakończenia wakacji. Do rywalizacji zgłosiło się dwudziestu uczestników, tworząc w ten sposób 10 par, które zostały rozlosowane do dwóch grup. Gry w grupach odbywały się systemem "każdy z każdym" do wygrania jednego pełnego seta, w razie stanu po 6 decydował dodatkowy gem tzw. tie break. W ten sposób wyłoniono pary półfinałowe, gdzie pierwsza para grupy 1 grała z drugą parą grupy 2 i odwrotnie. Zwycięzcy spotkali się w finale, a pokonani zajęli ex aequo trzecie miejsce.

W półfinałach spotkały się pary: Orczyk/Hatłas - Skolimowski/Maj 6/3 i Bunda/Walaszczyk - Wiśniewski/Pakosz 6/0. W meczu finałowym po wielu zaciętych wymianach z obu stron zwycięsko z pojedynku wyszła para Bunda/Walaszczyk  wygrywając 6/3, zwyciężając tym samym w całym turnieju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne zawody, zwycięzcom z uznaniem gratulujemy i zapraszamy na kolejne spotkania z tenisem.

Wszystkie wyniki meczów rozegranych w grupach poniżej.