Skip to content

I GP Barlinka 2022

I GP Barlinka 2022 published on Brak komentarzy do I GP Barlinka 2022

W sobotę 21 maja zainaugurujemy cykl turniejów o Grand Prix Barlinka 2022. Zapraszamy wszystkich chętnych do sprawdzenia swych sił i wzięcia udziału w rywalizacji. System gier grupowy, mecze w grupach "każdy z każdym" i w zależności od ilości uczestników rozegrane zostaną kolejne etapy tak aby wyłonić finalnie zwycięzcę.
Zapisy i początek zmagań godzina 10:00

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021 published on Brak komentarzy do Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia BKT  

 

 1. Otwarcie obrad przez prezesa zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2021.
 7. Sprawozdanie finansowe zarządu za rok 2021.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2021.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcia sprawozdania zarządu za rok 2021.
 11. Przyjęcia sprawozdania finansowego zarządu za rok 2021.
 12. Przyjęcia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2021.
 13. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2021.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na zwiększenie funduszu statutowego stowarzyszenia.
 15. Odczytanie zmian statutu.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd  BKT

Uwaga: Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin w tym samym dniu o godz. 18.15, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Inauguracja sezonu 2022

Inauguracja sezonu 2022 published on Brak komentarzy do Inauguracja sezonu 2022

W minioną sobotę udało się przeprowadzić kolejne i już ostatnie główne prace przygotowawcze korty do sezonu. Tym samym rozpoczynamy nowy sezon 2022! W początkowej fazie korty będą jeszcze stosunkowo miękkie, stąd prośba aby jak co roku przy tej okazji uważać i w sposób szczególny zadbać o nie. Jeśli pojawi się jakaś wytrwa, przydeptać od razu i zatrzeć a po graniu wszelkie nierówności postarać się wyrównać przy pomocy deski, po czym dopiero zaciągnąć siatką....a potem solidnie podlać...

BLT 2022 planujemy uruchomić od połowy maja, a pierwsze GP Barlinka zainauguruje w sobotę 21 maja.
Przypominam także o wpłatach... wysokość składek pozostaje niezmieniona, nr konta: 39 8355 0009 0040 9568 2000 0001

W imieniu całego zarządu dziękuję wszystkim tym, którzy znaleźli czas i przyczynili się do prac przygotowujących korty do sezonu. Życzę długiego, pełnego udanych spotkań i sportowych wrażeń  wolnego od kontuzji sezonu....🤞
pozdrawiam i do zobaczenia na korcie🖐️

Primary Sidebar