Skip to content

Deklaracje członkowskie i opłaty

Deklaracje członkowskie i opłaty published on Brak komentarzy do Deklaracje członkowskie i opłaty

Zgodnie z ustaleniami ostatniego zebrania członków BKT od tego sezonu wprowadzone zostały deklaracje członkowskie, które każdy członek stowarzyszenia powinien wypełnić i dostarczyć. Członkowie, którzy nie byli na zebraniu i nie wypełnili deklaracji zobligowani są do ich pobrania, wypełnienia i dostarczenia do zarządu.

Osoba będąca członkiem klubu w 2018 pobiera deklarację członka zwyczajnego natomiast osoba nieznajdująca się na liście członków pobiera deklarację członka wspierającego.
Osoba staje się członkiem stowarzyszenia w momencie podjęcia przez zarząd uchwały stwierdzającej przyjęcie. Wpłata składki nie uprawnia do korzystania z kortów. Zarząd będzie podejmował decyzję w każdym miesiącu.
Składki na bieżący sezon należy wpłacać wyłącznie na konto naszego Stowarzyszenia, wysokość składek nie uległa zmianie a termin wpłat do 15-go maja:Nr rachunku:  39 8355 0009 0040 9568 2000 0001

Wykaz prac na obiekcie BKT na rok 2019

Wykaz prac na obiekcie BKT na rok 2019 published on Brak komentarzy do Wykaz prac na obiekcie BKT na rok 2019
 1. Przygotowanie obiektu do sezonu 2019.W skład prac wchodzą następujące czynności:

  – zagrabienie liści, gałęzi oraz szyszek.

  – wyrównanie oraz zwałowanie nawierzchni.

  – ułożenie linii oraz założenie siatek.

  – rozstawienie wieżyczek sędziowski i ławek.

  – montaż banerów.

 2. Po zakończonym sezonie.W skład prac wchodzą następujące czynności:

  – demontaż banerów i siatek.

  – zabezpieczenie wieżyczek sędziowskich i ławek.

Zarząd klubu wycenił wyżej wymienione prace na kwotę 2400zł +Vat.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z zarządem do 25-go marca.

Termin wykonania prac zakładając korzystne warunki atmosferyczne do 4-go kwietnia 2019r.

Zarząd BKT.

Primary Sidebar