Skip to content

Tenisowy bal karnawałowy 2018

Tenisowy bal karnawałowy 2018 published on Brak komentarzy do Tenisowy bal karnawałowy 2018

Zarząd BKT zaprasza do wzięcia udziału w zabawie karnawałowej , która odbędzie się 27.01.2018 o godz. 19.00 w Hotelu Barlinek. Koszt zabawy to 190 zł. (od pary). Wyżej wymienioną kwotę prosimy wpłacać w recepcji Hotelu do dnia 23.01.2018 włącznie. 

Oprawę muzyczną będzie prowadził DJ.

 Menu przewidziane na tą okazję poniżej. 

Serdecznie zapraszamy.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków stowarzyszenia na dzień 02.02.2018 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Barlineckiego Klubu Tenisowego

                             w dniu 02.02.2017 godz 18:00 w Hotelu Barlinek

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków klubu.
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków
 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • a)  sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
 • b) sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2017
 • c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

 

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:     
 • a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017
 • b) przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017
 • c) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 • d) udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017

      7. Omówienie działalności stowarzyszenia za połowę kadencji.

      8. Podjęcie decyzji o budowie na terenie kortu nr 4 miejskiej hali tenisowej.

      9. Wolne wnioski

     10. Zamknięcie obrad

                                                                                                        Zarząd BKT

Primary Sidebar