Skip to content

Powyborcze ustalenia

Powyborcze ustalenia published on Brak komentarzy do Powyborcze ustalenia

28 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Barlineckiego Klubu Tenisowego. Zebranie odbyło się zgodnie z ustalonym wcześniej i przedstawionym do publicznej wiadomości porządku obrad. Wynikiem tego zebrania było przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Ostatecznym aktem wobec byłego już zarządu było głosowanie o udzielenie jemu absolutorium. Po tych wydarzeniach walne zebranie dokonało wyboru i głosowania nad nowym składem Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej.
W skład nowego Zarządu BKT wstąpili:

Sebastian Witkowski - prezes

Bartosz Walaszczyk -wiceprezes

Jaromir Majkut - skarbnik

Jarosław Bednarek - sekretarz

Marek Orczyk - członek

Nowy skład Komisji Rewizyjnej tworzą:

Bartosz Bogusław - przewodniczący

Krzysztof Skolimowski- członek

Waldemar Skórczyński- członek

Po wniosku jednego z członków i otwartej dyskusji w tej sprawie ostatecznie poddano ten wniosek pod głosowanie. Walne Zebranie członków BKT podjęło uchwałę o zmianie wysokości składek na nowy sezon. Z uprawnionych do głosowania 22 członków, za przyjęciem tej zmiany głosowało 19 osób, 2 przeciw i 1 wstrzymał się od  głosu. Od sezonu 2020 składka wynosić będzie 500 zł, z podziałem 300 zł na bieżące wydatki działania stowarzyszenia i 200 zł na tzw. fundusz remontowy. Celem utworzenia tego funduszu jest to, aby w przyszłości po zebraniu odpowiedniej kwoty dokonać poważniejszych remontów na naszym obiekcie, a które w wyniku poprzedniego finansowania były zbyt niskie aby je przeprowadzić.

Mając na względzie fakt, że jednorazowa zapłata pełnej składki jest sporym obciążeniem, Zarząd podjął uchwałę o możliwości podzielenia wpłaty w ratach:

300 zł, cześć główna do 15 kwietnia 2020, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach,

200 zł, na fundusz remontowy w jednej lub dwóch transzach w terminie do końca lipca 2020

Wpłat dokonujemy na dotychczasowy nr konta bankowego: 39 8355 0009 0040 9568 2000 0001

 

Zarząd BKT

Primary Sidebar