Skip to content

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków stowarzyszenia na dzień 03.02.2017 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

Porządek obrad do obejrzenia TUTAJ

Propozycje regulaminów

Propozycje regulaminów published on Brak komentarzy do Propozycje regulaminów

Zarząd BKT przypomina o terminie walnego zabrania, które odbędzie się 19 lutego o godzinie 18:00 w Hotelu Barlinek. Zgodnie z porządkiem obrad w punkcie 6, na zebraniu omawiane będą i finalnie odbędą się głosowania w wielu ważnych dla klubu sprawach, a między innymi w sprawie zmian regulaminów. Przypominam, że na naszych stronach w zakładce “Regulaminy” dostępne są propozycje tych regulaminów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby móc aktywnie uczestniczyć w debacie.